promedStowarzyszenie
"Kokolino Pomocna Dłoń"
 

 

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Transport

 

                    Transport sanitarny działający w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zapewnia, o ile to wynika ze wskazań medycznych, przewóz osobom posiadającym dysfunkcję narządu ruchu, uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, do najbliższej placówki opieki zdrowotnej, udzielającej świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w obrębie powiatu właściwego ze względu na miejsce udzielenia świadczeń POZ, lub w promieniu 30 km od miejsca udzielenia świadczeń POZ.  

    W szczególności obejmuje działania planowe, a więc przewóz na planowe zabiegi, badania, leczenie itp. (np. rehabilitację, hospitalizację czy poradę specjalistyczną). Przewóz pacjenta niepełnosprawnego, realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ, z domu na badania i z powrotem (również na leczenie stomatologiczne) jest bezpłatny, chyba że miejsce udzielenia świadczenia wskazane skierowaniem nie jest najbliższym. W takiej sytuacji koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy placówką najbliższą a wskazaną pokrywa pacjent, zgodnie z cennikiem obowiązującym u świadczeniodawcy POZ, który transport realizuje.

 

 

Konieczność zabezpieczenia transportu sanitarnego obowiązuje każdego świadczeniodawcę, który zlecając wykonanie świadczenia stwierdza wskazanie do transportu sanitarnego pacjenta w celu wykonania zleconego świadczenia.    

 Za nieuprawnione należy więc uznać odsyłanie świadczeniobiorców do lekarzy poz w celu uzyskania skierowania na transport sanitarny do placówki, do której kieruje lekarz inny niż podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§ 8 ust. 2 Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484)

 

 

 

Zgłoszenia realizacji zleceń transportu sanitarnego można zgłaszać pod nr telefonów:  

 

 

 

       Zespoły  wyjazdowe - koordynator    512 874 292  24h

 

 

           lub 509 926 613

 


 

Copyright © PROMED 2012
Tworzenie stron www WNC