promedStowarzyszenie
"Kokolino Pomocna Dłoń"
 

O firmie
Projekty Unijne

W dniu 01.10.2010 WNZOZ PROMED rozpoczął realizacje projektu „Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROMED poprzez zakup nowoczesnego sprzętu”.

Specjalistycznego”, którego celem było podniesienie konkurencyjności i ulepszenie już świadczonych usług za pomocą nowoczesnego sprzętu na najwyższym poziomie.

W związku z tym podpisano umowę o dofinansowanie ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

W ramach projektu zostały zakupione urządzenia medyczne: defibrylator dwufazowy, pulsoksymetr, laryngoskop, respirator przenośny, ssak mobilny karetkowy, ssak akumulatorowo – sieciowy, pompa infuzyjna, urządzenie do krioterapii, stanowisko do badań wysiłkowych z bieżnią i sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem.

Ogólna wartość projektu to 166 546,07 PLN , gdzie dofinansowanie to kwota wysokości 93 546,07 PLN. Projekt został zakończony 31.12.2010. Realizacja projektu pozwoliła na ,wyposażenie firmy w innowacyjny i zaawansowany technologicznie sprzęt specjalistyczny wykorzystujący najnowocześniejsze techniki stosowane w medycynie , utworzenie nowych trwałych miejsc pracy ,związanych z obsługą zakupionego sprzętu , zwiększenie jakości świadczonych usług , znacznie skrócenie procesu leczenia dzięki zastosowaniu krioterapii, wzrost komfortu pacjentów , dzięki zwiększeniu kompleksowości świadczonych usług.

 

     „Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

                                        PROMED poprzez zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego”

 

Plki PDF

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Copyright © PROMED 2012
Tworzenie stron www WNC