promedStowarzyszenie
"Kokolino Pomocna Dłoń"
 

Prywatne Pogotowie Ratunkowe

Pokazy - szkolenia


 

 

Szkolenia pierwszej pomocy

Szkolenie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego – przeznaczone jest dla osób bez wykształcenia medycznego bez względu na wykonywany zawód.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zajęć warsztatowych.
Termin i miejsce szkolenia: do ustalenia

Zakres szkolenia obejmuje:
 

 • Podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:
 • akty prawne,
 • bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku,
 • złamania, zwichnięcia, zranienia i krwotoki,
 • oparzenia i odmrożenia,
 • wstrząs,
 • nagłe zachorowania, zawał serca, padaczka, cukrzyca.
 • Reanimacja dziecka i osoby dorosłej na fantomie z nauką obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) – zajęcia warsztatowe
 • ogólne zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka,
 • kontrola parametrów życiowych,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • pozycja boczna ustalona,
 • skuteczny i wydajny masaż serca,
 • nauka obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.


Cena zawiera:
 

 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • przeprowadzenie szkolenia przez uprawnionego lekarza systemowego,
 • wszelki sprzęt niezbędny do przeprowadzenia symulacji wydarzenia ( w zależności od przyjętego scenariusza,liny, wraki samochodów, itp.), 
 • wszelki sprzęt niezbędny do demonstracji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (defibrylatory automatyczne, fantomy, itp.),
 • przygotowanie i wydanie certyfikatów wg wzoru określonego przez przepisy,
 • dojazd do miejsca szkolenia.

 

 

 

Copyright © PROMED 2012
Tworzenie stron www WNC