promedStowarzyszenie
"Kokolino Pomocna Dłoń"
 

O firmie
Historia firmy

Szanowni Państwo

W.N.Z.O.Z. PROMED to profesjonalna firma medyczna, nieustannie rozwijająca się i rozszerzająca sukcesywnie gamę świadczonych
usług medycznych.

PROMED oferuje kompleksowe usługi medyczne, między innymi leczenie w zakresie podstawowym, konsultacje specjalistów, pełną diagnostykę laboratoryjną, całodobową opiekę ambulatoryjną, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, uczestnictwo w komisjach BHP, doradztwo w zakresie zapobiegania rozwojowi chorób, w tym chorób zawodowych i cywilizacyjnych.
W zakresie świadczonych usług, firma PROMED oferuje Państwu transport sanitarny w ramach prywatnego pogotowia ratunkowego PROMED. Zapewniamy i wykonujemy transport sanitarny dla pacjenta indywidualnego, placówek służby zdrowia, towarzystw ubezpieczeniowych na terenie kraju, jak i za granicą.
PROMED dysponuje wysoce wykwalifikowanym personelem medycznym, zatrudnia pielęgniarki, ratowników medycznych oraz lekarzy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej praktyce zawodowej.
Ponadto, firma PROMED zajmuje się również zabezpieczeniem imprez masowych na terenie całego kraju. Zabezpieczamy ustalony uprzednio dyżur karetki z zespołem medycznym, oferujemy również dodatkową możliwość organizowania stałego punktu ambulatoryjnej pomocy medycznej podczas trwania imprez masowych, w miejscu wyznaczonym przez usługobiorcę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, zapewniamy ciągłość opieki, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta, który jest dla nas najważniejszy.

Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych przez nas usług na poziomie daleko wykraczającym ponad wymagany i ogólnie przyjęty standard, gdyż – bezwzględnie- naszym najwyższym priorytetem jest rzetelna i kompetentna obsługa, zarówno w sferze merytorycznej, jak interpersonalnej.


W.N.Z.O.Z. PROMED TO SYNONIM NAJWYŻSZEJ STARANNOŚCI

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług medycznych.


Dyrektor WNZOZ „PROMED”
Mariola Wiatr

Copyright © PROMED 2012
Tworzenie stron www WNC